Obsługa prawna spółek z Poznania - oferta dla przedsiębiorców

Oferta dla podmiotów gospodarczych obejmuje:
  • prawo spółek handlowych w ramach kompleksowej obsługi prawnej przedsiębiorców
  • windykacja wierzytelności: przesądowe wezwania do zapłaty, wszczynanie postępowania sądowego, prowadzenie postępowania egzekucyjnego
  • prawo naprawcze i upadłościowe: inicjowanie i udział postępowań upadłościowego i naprawczego
  • prawo karne i karno-skarbowe: obrona w postępowaniu przygotowawczym oraz w postępowaniu przed sądami powszechnymi wszystkich instancji, jak również reprezentacja w charakterze pełnomocnika pokrzywdzonego
  • prawo pracy i ubezpieczeń społecznych: zastępstwo procesowe w sporach sądowych z zakresu prawa pracy, sporządzanie umów, regulaminów pracy, wynagrodzeń, itp.
  • prawo własności intelektualnej i zwalczanie nieuczciwej konkurencji: postępowanie z zakresu prawa własności przemysłowej i praw autorskich
  • prawo administracyjne: reprezentacja w postępowaniu przed organami administracyjnymi i sądownictwem administracyjnym
Projekt i wykonanie strony cgartists.eu